Chỉnh sửa Ảnh – Video

Picasa

Tải phần mềm PIcasa đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm Sắp xếp, chỉnh sửa và đồng bộ ảnh trực tuyến
 • Thể loại: Chỉnh sửa Ảnh - Video
 • Phiên bản: 3.9 Build 141.259
 • Sử dụng: Miễn phí

Paint.NET

Tải phần mềm Paint.NET đầy đủ miễn phí
 • Chỉnh sửa ảnh, nâng cao chất lượng ảnh miễn phí
 • Thể loại: Chỉnh sửa Ảnh - Video
 • Phiên bản: 4.0.21
 • Sử dụng: Miễn phí

PhotoScape

Tải phần mềm PhotoScape đầy đủ miễn phí

KMPlayer

Tải phần mềm KMPlayer đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm nghe nhạc, xem video chất lượng cao
 • Thể loại: Chỉnh sửa Ảnh - Video
 • Phiên bản: 4.2.2.5
 • Sử dụng: Miễn phí

ProShow Producer

Tải phần mềm ProShow Producer đầy đủ đơn giản

Adobe Photoshop CS6

Tải phần mềm Adobe Photoshop CS6 đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm chính sửa ảnh kĩ thuật số chuyên nghiệp
 • Thể loại: Chỉnh sửa Ảnh - Video
 • Phiên bản: 6
 • Sử dụng: Dùng thử